Priser

Gjeldende fra 01.01.2022. Alle priser er inkludert 25% MVA.

Priseksempler

Førstegangskonsultasjon, med utredning av bevegelsesapparatet/         full undersøkelse (60 min): 1500 kr

 

Oppfølgingstime (45 min): 1060 kr

 

Klippekort for fysioterapi/rehabilitering (á 45 min)

  • 5 klipp: 4960 kr (992 kr pr gang)

  • 10 klipp: 9200 kr (920 kr pr gang)

Behandling vil variere med hver enkelt pasients behov, og i hvilken grad dyret er blitt utredet tidligere (undersøkelse hos veterinær, billeddiagnostikk etc.)