Fysioterapi og manuell terapi 

 

Fysioterapi bidrar til å styrke og vedlikeholde muskulatur og ledd, og leddets naturlige bevegelser. Smerter i bevegelsesapparatet kan reduseres og årsaken til smerten kan i mange tilfeller utelukkes ved hjelp av korrekt og regelmessig behandling. Mange pasienter vil på denne måten også unngå sekundære ubehag i form av belastningsskader som forsøker å kompensere for redusert funksjon et annet sted i kroppen. 

Når man jobber med fysioterapi er det viktig å observere dyrets bevegelse og kroppsholdning. En grundig innsikt i dyrets anatomi, fysiologi og biomekanikk er svært viktige komponenter innen vellykket behandling og for å kunne gjøre en korrekt vurdering av hver enkelt pasient. 

Robust har samarbeid med flere veterinærklinikker og kirurger som gjør at vi kan tilby en multimodal tilnærming for alle pasienter. På denne måten er du sikker på at du får den beste veiledningen fra et tverrfaglig team.